Driftinformation

Driftinformation
och planerade arbeten

Driftinformation från Easy Telefoni

Inga planerade arbeten eller driftstörningar.

Driftinformation från våra leverantörer

18 juni, 2019Driftstörning Tele2

18 Juni 2019 Just nu har Tele2 en driftstörning som påverkar inkommande och utgående trafik. Problem med att koppla upp samtal och tysta samtal förekommerFör mer information besöker ni: https://www.tele2.se/tackning-nat/driftstorning-mobilnat
 
Information från Tele2 2019-06-18 09:46
 
Vi har fortsatt monitorera våra system under natten och sedan 09:25 idag har vi åter samma störning på våra telefonitjänster i Sverige, för både företag och privatkunder. Med anledning av detta kan man uppleva problem med att koppla upp röstsamtal, speciellt mot andra operatörer. Våra tekniker arbetar med att lösa problemet så snabbt som möjligt.
 
 
Information från Tele2 2019-06-18 11:18
 
Sedan 09:05 idag har vi åter samma störning på våra telefonitjänster som igår, för både företag och privatkunder. Med anledning av detta kan man uppleva problem med att ringa, speciellt mot andra operatörer. Vi jobbar för att lösa detta så snabbt som möjligt. SMS och datatrafik fungerar.
 
Information från Tele2 2019-06-18 11:43
 
Sedan Sedan 09:05 idag har vi åter samma störning på våra telefonitjänster som igår, för både företag och privatkunder. Med anledning av detta kan man uppleva problem med att ringa. Felet ligger i central utrustning som kopplar röstsamtal till andra operatörer och inom Tele2s företagsväxlar. Vi arbetar intensivt för att åtgärda detta. SMS och datatrafik fungerar.
 
Information från Tele2 2019-06-18 12:21
 
Störningen på våra samtalstjänster pågår fortfarande. Arbetet går framåt och vi kan konstatera att vissa åtgärder ger positiva resultat. SMS och datatrafik fungerar.
 
Information från Tele2 2019-06-18 14:20
 
Sedan cirka 14:20 fungerar trafiken mot samtliga operatörer, men kunder kan fortfarande uppleva problem med att ringa till Telenor på grund av kvarstående kapacitetsbegränsning. Vi fortsätter jobba tillsammans med Telenor för att säkerställa att alla samtal ska gå fram.
 
Information från Tele2 2019-06-18 18:00
 
Sedan 18:00 har vi inte längre några kapacitetsbegränsningar mot andra operatörer. Vi fortsätter monitorera under natten och tillsammans med våra leverantörer jobbar vi för att säkerställa fortsatt full drift.  

Information från Tele2 2019-06-19 11:41
 
Sedan Som en del av vårt åtgärdsarbete kan kunder uppleva sporadiska störningar, framförallt i samtal mot Telenor men även mot andra operatörer. Detta som en följd av att vi under den gångna natten och dagen idag fortsätter göra uppgraderingar i vår utrustning. Samtidigt har vi blivit informerade om att andra operatörer har upplevt egna störningar under morgonen.  
Information från Tele2 2019-06-19 14:32
 
Under eftermiddagen har vi fortsatt med uppgraderingar av vår utrustning. De åtgärder som vi har vidtagit ger positiva resultat och vi fortsätter att arbeta intensivt för att lösa kvarstående samtalsproblem.

Prenumerera på Easy Telefoni driftinformation via RSS