Skapa och bjud in gäster | Easy Teams

  Skapa och bjud in gäster

  Gäster är kostnadsfritt i Easy Teams och du kan bjuda in hur många som vill. När du bjuder in en gäst innebär det att ni kan chatta, dela filer och ringa varandra via Easy Teams. En gäst kan vara en kund, samarbetspartner eller kanske en konsult.

  • Klicka på kugghjulet nere till vänster
  • Välj din organisation (företagsnamn)
  • Klicka därefter på gästkonton -> gäster
  • Välj skapa gäst
  • Ange mailadressen till personen du ska bjuda in och välj vilken eller vilka kanaler hen ska få tillgång till.

  Vilka kan gästen chatta med? 

  • En gäst får tillgång att skriva i kanalen eller kanalerna hen blivit inbjuden till
  • Gästen kan också direktchatta med de som är medlem i kanalerna
  • Gästen kan inte chatta med andra användare i er Easy Teams