Skärmdelning | Easy Teams

  Skärmdelning

  Skärmdelning innebär helt enkelt att du delar innehållet på din skärm med andra. Easy Teams har en inbyggd och trygg funktion för detta och du slipper helt att använda tredjepartslösningar.

  skrmdelning-easy-teams

  Visa vad du menar, direkt från din skärm

  Skärmdelning gör det enkelt att visa kollegor eller kunder dokument, filmer, presentationer eller bilder som finns på din dator. Du slipper dessutom att skicka tunga filer. Skärmdelning möjliggör även mer interaktivitet. Du kan till exempel i realtid se när användaren interagerar med materialet och navigerar i gränssnittet, vilket ger bra underlag för att göra ändringar eller tillägg.

  Sköt presentationer, online

  Den finns många tillfällen när skärmdelning kommer till användning. I Easy Teams kan du till exempel enkelt bjuda in kunder, partners eller andra kollegor till en online-presentation med hjälp av powerpoint. Det blir tydligt och du slipper att förklara komplexa flöden eller processer över telefon när du kan visa direkt på skärmen. Detta tillsammans med videokonferenser gör Easy Teams till ett oerhört kraftigt och effektivt verktyg.