Minskat resande kan finansiera hela er kommunikationslösning | Easy Teams

  Minskat resande kan finansiera hela er kommunikationslösning

  Innan pandemin bröt ut reste vi svenskar motsvarande 20 000 resor tur och retur till månen – enbart till och från möten. Endast en fjärdedel av våra externa möten var digitala. Hur ser det ut nu och vilka effekter kan det ha på klimatet, ekonomin och jämställdheten hos företag? Läs mer när vi summerar Ciscos senaste rapport!

  ”Vi ska bli bäst i världen”

  Innan vi börjar: ”mötesresor” är resor till och från fysiska möten. Såsom bil eller flyg. ”Resfira möten” är digitala möten. Såsom video- eller telefonmöten.

  Sveriges digitaliseringsmål säger att vi ska bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi är idag världsledande inom flera områden med en teknikkunnig befolkning, bra digital infrastruktur, myndigheter och företag i framkant. Men, när det kommer till resfria möten finns, minst sagt, förbättringspotential.

  Även resfria möten kräver investeringar, men i jämförelse med många andra åtgärder framstår resfria möten som kostnadseffektiva, enkla att genomföra och med hög potential

  Rapporten berättar att svenska företag spenderar 22 000 kr per anställd och år på mötesresor medan Nederländerna ligger på 12 000 kr vilket är alarmerande med tanke på all teknik som finns tillgänglig. Räknar vi på ett företag med 15 anställda där alla håller snittet för mötesresor kostar det årligen företaget 330 000 kr och då har vi inte räknat in den förlorade arbetstiden. Om samma företag hade investerat i Easy Teams hade det kostat dem ca 27 000 kr årligen vilket är en besparing på 303 000 kr förmodat att man helt rakt av ersätter ”mötesresor” med resfria möten.

  En av de mest intressanta delarna av rapporten berättar om effekterna vi skulle få om vi valde att ersätta 15–30 % av våra mötesresor med resfria möten.

  Förutom att spara en väldans massa pengar skulle vi kunna minska våra CO2-utsläpp med halv miljon ton. Vilket motsvarar ca 200 000 resor tur och retur till Thailand eller hela Andorras årliga utsläpp.

   

   

  ”Även jämställdheten skulle gynnas om fler kan delta i möten utifrån relevans och kompetens istället för möjlighet att resa”

  Idag reser män nästan dubbelt så mycket som kvinnor i tjänst vilket skulle kunna tolkas som att kvinnor ”missar” möten de egentligen borde vara med på bara för att de i detta fall är mer medvetna och håller fler resfria möten än män. Så i takt med att vi ökar antalet resfria möten ökar även jämställdheten på svenska företag. Känns som att det är läge att vakna nu Sverige.

  Positiva effekter med resfria möten:

  • Minskat koldioxidutsläpp
  • Enorma besparingar
  • Ökad jämställdhet

  Summering:

  De minskade utsläppen och kostnadsbesparingarna är häpnadsväckande stora om vi i större utsträckning ersätter mötesresorna med resfria möten. Att en anställds resande nästan helt kan finansiera en kommunikationslösning för 15 personer borde få beslutsfattare att rycka på ögonbrynen. Att det även ökar jämställdheten är helt fantastiskt!

  Så är du intresserad av att spara pengar, minska ert klimatavtryck och bidra till en mer jämställd vardag är du varmt välkomna att kontakta oss!

  Rapporten i sin helhet hittar du här

  Vill du veta mer om vår smarta telefonväxel?

  Lämna din e-post nedan så kontaktar vi dig inom en arbetsdag.


   Skriven av

   Filip Flink

   Självutnämnd digitalvetare som ser trender innan trenden själv ser det. Har även en förmåga att överdriva saker. Fast bara ibland.