Undersökning: Vi har sammanställt allt du behöver veta! | Easy Teams

  Undersökning: Vi har sammanställt allt du behöver veta!

  Visst är det skönt att ha säkerställt en idé eller produktdesign med hela teamet. Du ställer frågan rakt ut och i retur får du ett rungande JA! Det kanske känns som en bra idé i stunden men i själva verket är den ganska dålig.

  För att samla in feedback och data är en undersökning ditt säkraste kort.

  Undersökningar hjälper dig samla insikter från massvis av folk. Oavsett om det är kunder, medarbetare eller en hel målgrupp hjälper undersökningen dig att få en bred åsikt i frågan.

  För att lyckas med dina undersökningar ska vi gå igenom vad en undersökning är, olika typer av dem och hur man skapar en lyckad undersökning.

   

  via GIPHY

  Vad är en undersökning?

  En undersökning är en forskningsmetod för att samla in data, information och feedback. Det görs med en rad riktade frågor. Vanligtvis genomförs en undersökning för att kunna göra antaganden och till exempel förutspå en marknad.

  Det spelar ingen roll om du vill samla in feedback efter ett webinar, få förståelse för hur era kunder upplever servicen eller publicera en forskningsstudie så kan du göra det med en undersökning.

  Fördelarna med en undersökning

  Att skapa skräddarsydda frågeformulär med hjälp av en undersökning hjälper dig att förstå vad som triggar dina kunder, hur nöjda de är samtidigt som du kan samla in värdefull feedback för att bättre bemöta marknaden.

  Alla företag, oavsett bransch, mår bra av att regelbundet genomföra olika typer av kundundersökningar för att;

  • Undersökningar ger dig hårda fakta
   Det är viktigt att kunna veta om en kunds klagomål är unikt eller ett vanligt förekommande problem. Likaså betyder en kunds hejarop inte succé för en organisation.Undersökningar skapar en bred uppfattning om nuläget, problem eller utmaningar ni kan tänkas ha. För hela poängen med en undersökning är att samla in tillräckligt mycket data och agera därefter.
  • En liten investering med stort värde
   Oavsett om det är en engångstjänst eller ett undersökningsverktyg du köper in är det troligtvis en av dina bästa investeringar. En undersökning kan bland annat vara skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad produktlansering. Det kan ge dig svaret varför kunder lämnar er eller varför anställda i snitt slutar efter 3 år.
  • Det hjälper dig ta objektiva beslut
   Att genomföra undersökningar är ett opartiskt tillvägagångssätt för beslutsfattande. Med andra ord: sluta lita på din magkänsla.En anonym undersökning skapar data för att ta ett förnuftigt beslut baserat på det analyserade resultatet. Genom att analysera resultatet kan du omedelbart ta itu med ämnen som är viktiga istället för att slösa tid och resurser på områden som i nuläget inte kräver uppmärksamhet.

  Olika typer av undersökningar

  Möjligheterna med en undersökning är oändliga. Du kan mäta alltifrån vad folk tycker om koriander till hur er nyanställda upplever onboarding-programmet. Vi ska kika på några av de vanligaste typerna. Till exempel. Vad är en kundundersökning? Hur fungerar en marknadsundersökning?

  • Kundundersökning
   Kunden. Den evigt föränderliga organismen, hur mycket skulle man inte betala för att veta vad som försiggår i det svårfångade sinnet?Kundundersökningar är ditt tredje öga. Det ger dig en inblick i hur dina kunder tänker. Företag som regelbundet genomför kundundersökningar får en bättre förståelse för sina kunder och sin målgrupp. Du får enkelt svar hur en kund upptäckte produkten, hur de tror att ni kan förbättra den eller hur de upplever kundservicen. En kundundersökning hjälper dig att driva tillväxt genom att samla in data som kan påverka en marknadsföringskampanj, processer för kundtjänst eller användarupplevelsen på er hemsida.

  via GIPHY

  • Medarbetarundersökning
   Din viktigaste resurs är dina medarbetare och en välutförd medarbetarundersökning banar väg för mer välmående och högpresterande personal. Men det stannar inte där.Medarbetarundersökningar och resultaten används ofta i rekrytering för att påvisa hur bra arbetsplats medarbetarna tycker att de har.

   Ett bra resultat leder ofta till enklare och bättre rekrytering.Eftersom undersökningen kan vara anonym är den här typen av undersökning ett av de mest effektiva sätt att få fram sanningen för att fortsätta utveckla företaget. Det kan vara alltifrån hur du kan förbättra ledarskapet till hur du skapar en engagerande arbetsplats. Oavsett syfte så vet vi att de flesta framgångsrika företagen kontinuerligt genomför olika typer av medarbetarundersökningar.

  • Marknadsundersökning
   För att nå ut till nya potentiella kunder behöver du en gedigen förståelse för vad som händer i er bransch. Att vara relevant blir enklare och du kan använda svaren från undersökningen till att dra just relevanta slutsatser och se kommande trender. En marknadsundersökning ska utbilda er organisation genom att tillhandahålla nycklarna till vad som får er att flyga. Vilka utmanar har er målgrupp? Vad motiverar dem? Det kan också komplettera er ”big data” som besvarar frågan; Vad folk gör. Ta Google Analytics som ett exempel, där är det enkelt för dig att se när en besökare lämnar er hemsida men inte Varför samma besökare lämnar hemsidan.En marknadsundersökning ger dig alltså svaret på frågan Varför. Är det priset? Är det betalalternativen eller något annat som får dina potentiella kunder att lämna hemsidan utan att handla.
  • NPS-undersökning, Net Promoter Score.

   Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vår produkt till en vän eller kollega

   Har du koll på det? För det är precis vad du får reda på i en NPS-undersökning. Genom att veta hur många kunder som uppskattar er produkt eller tjänst blir det enkelt att dra slutsatser baserat på deras åsikt.

   När ni kartlägger era kunders uppfattning om ert varumärke kan ni snabbt fånga upp de som är missnöjda och ta reda hur ni kan göra dem till ambassadörer för ert varumärke. Med ambassadör menar vi en nöjd kund, en sådan som gladeligen berättar om er tjänst för en vän eller kollega.

   När ni presterar bra i era NPS-mätningar kan ni starta en lavin (en positiv, metaforisk sådan). Lavinen ni skapar är en lavinartad försäljning där era kunder sprider budskapet om just er tjänst eller produkt och hur bra den faktiskt är!

  Relaterat inlägg

  Ge era kunder superservice med 3 enkla tips

  En dålig kundserviceupplevelse kan fördärva även de finaste relationerna. Därför är det viktigt att se till att ni ger den...

  Läs mer

  Hur skapar man en bra undersökning?

  Det här kanske inte kommer som en nyhet. Men även undersökningar, precis som andra initiativ på din arbetsplats, kräver tydliga mål. När det kommer till detta ska målen vara ännu tydligare och mer detaljerade än vanligt.

  Det är inte tillräckligt att säga att målet med undersökningen är att ta reda på vad deltagarna tyckte om ert senaste webinar. Istället skulle du kunna målsätta något i stil med

  Målet är att ta reda på vad som deltagarna upplevde minst intressant eller användbart under vårt webinar för att kunna förbättra och förenkla innehållet

  Den senare typen av målsättning i en undersökning skapar en naturlig handslingplan för att fortsatt förbättra ett webinar, en process eller kanske en kampanj. Helt enkelt handlingsbara effekter av en väl genomförd undersökning.

  Relaterat inlägg

  9 smarta sätt att arbeta i Easy Teams

  Easy Teams är lite som företagets lägereld. Det är stället där man diskuterar, inspirerar och håller kontakt med varandra. Oavsett...

  Läs mer
  • Vad är målet med din undersökning?
  • Varför vill du genomföra den?
  • Vad vill du uppnå med den?
  • Hur ska du använda datan och vilka beslut hoppas du kunna ta baserat på den?

  Utöver målsättning kommer här några handfasta tills på hur du skapar en bra undersökning:

  • Sälj in din undersökning
   Skriv ett bra säljande intro. Förklara varför deltagarna ska svara och hur deras svar kan hjälpa er att förbättra er tjänst, arbetsplats eller kanske kundtjänsten.
  • Prata samma språk
   Precis som i marknadsföring är det viktigt att anpassa tonen efter målgruppen. Undvik tekniska termer och den interna jargonen. Genom att göra det blir igenkänningsfaktorn högre och svaren oftast bättre.Låt oss prova. Här kommer samma tips. Fast med andra ord;

   Exakt såsom i marknadsföring är det essentiellt att lämpa nyansen i spåren ur målgruppen. Sky ingenjörsmässiga terminologier och därtill även ett internt kotterispråk.

  • Gör det Easy
   Ställ direkta och genomtänka frågor i enlighet med uppsatt mål. Lägg gärna till ett svarsalternativ för övrigt så att deltagaren inte tvingas svara något som är ”nästan rätt”
  • Gör den tillgänglig
   Se till att er undersökning är tillgänglig för deltagarna oavsett hur de väljer att svara på den. Använd en tjänst som är kompatibel med mobiler, tablets och webbläsare.

   

  Relaterat inlägg

  Metoden som gör dig mer organiserad på jobbet

  Att vara organiserad på jobbet; för vissa verkar det falla sig naturligt. För andra byggs pappershögar och inboxar till oöverstigliga...

  Läs mer

  Vilka typer av frågor ska du ställa?

  Bra fråga eller hur? Bra verktyg innehåller en hel uppsjö av frågetyper. Alltifrån radioknappar till likertskalor. Nyckeln till en lyckad undersökning är kontinuitet. Så börjar du med just likertskala är det de du ska försöka använda genomgående bland dina frågor för att inte förvirra deltagarna.

  Självklart kan (och bör) du använda olika frågetyper men undvik att blanda de som är snarlika, då blir det lätt härdsmälta för deltagarna. Klassiska frågetyper som skär sig; likertskala och semantisk skala, välj en av dem!

  Här följer några av de vanligaste frågetyperna och hur du ska använda dem.

  • Flervalsfrågor
   Kanske de mest populära typen av enkätfråga. I en flervalsfråga kan deltagarna välja ett eller flera alternativ utifrån de du givit dem. De är lätt att svara och enkelt att analysera. Eftersom alternativen är vad de är blir svarsupplevelsen enkelt. En flervalsfråga typer på två eller flera radioknappar, en radioknapp är runda knappar som representerar alternativen du givit.Ett tips är att lägga in svarsalternativet annat så att du slipper att någon svara vad som är nästan vad de tycker.
  • Betygskalor
   Den här frågetypen, som också kallas rangordningsfråga, har en skala med svarsalternativ i ett intervall. Det kan vara från 1-10 eller 0-100. Deltagarna väljer det tal som stämmer bäst med vad de tycker.När du genomför en NPS använder du en fråga med betygskala. I övrigt är det viktigt att sätta frågan i ett sammanhang så att de svarande förstår frågan. Om du till exempel frågar ”Hur mycket gillar du att semestra?” utan att förklara vad siffrorna på skalan betyder kan det bli klurigt att tolka en numerisk betygskala.
  • Likertskala
   Efter upphovsmannen, den amerikanska socialvetaren Rensis Likert, är väldigt populär eftersom den anses vara ett av de mest pålitliga sätten att mäta åsikt, beteenden och uppfattningar.Du känner säkert igen Likertskalan med alternativen ”Håller inte med” eller ”Håller starkt med” däremellan gömmer sig fler alternativ som ger svaranden en möjlighet att betygsätta något på en bred skala.Likertskala används ofta i undersökningar för att mäta kundnöjdhet.
  • Visuell analog skala (VAS)
   Allra vanligast inom sjukvården för att självuppskatta en upplevelse, vanligast är då smärta. Den som svarar drar alltså markören på linjen och graderar sin smärta mellan ”ingen smärta” och ”värsta tänkbara smärta”
  Relaterat inlägg

  Så leder du på distans: distansarbete för chefer

  Distansarbete är ingen ny företeelse. De flesta av våra kunder har redan idag en mer eller mindre mobil arbetsstyrka. Men...

  Läs mer

  Undersök undersökningar

  Att regelbundet genomföra undersökningar banar väg för framgång. Du lär känna din marknad, kund och dina medarbetare. Du slipper gissa och ta beslut baserat på magkänsla.

  Undersökningar är inget nytt fenomen för många. Men kanske för dig. Ta Apple som exempel. De uppger att NPS-undersökningar i deras butiker har genererat försäljning för ytterligare 25 miljoner dollar (!!!) … per år!

  Så pass mycket försäljning tackar väl ingen nej till? Lägg till att nästan 60% av konsumenter enligt en studie uppger att de är villiga att byta leverantör enbart på grund av dålig kundservice. Så har du inte börjat med undersökningar är det nog dags för det!

   

  via GIPHY

  Så här kan Easy Survey hjälpa dig med undersökningar

  Efter att ha läst det här blogginlägget hoppas jag att du tänker något i stil med ”det där verkar ju inte svårt” då har du fattat rätt. För det är Easy!

  Vi har utvecklat en egen undersökningstjänst som är finns tillgänglig för våra kunder i samma app som de chattar, pratar i telefon och deltar i videomöten.

  Vi på Easy Telefoni jobbar dagligen med undersökningar, vår support flitigast. Vilket har lett till att vi har en kundnöjdhet på 97,5% samt att 8 av 10 kunder väljer att stanna kvar som kunder efter 24 månader.

  Såklart är det smickrande siffror, men bakom det döljer det sig hårt jobb, engagemang och en kundupplevelse i världsklass.

  Vill du prova att vara en av våra nöjda kunder i 30 dagar? Det kostar ingenting.

  Prova Easy Teams UCaaS kostnadsfritt

  Vill du veta mer om vår smarta telefonväxel?

  Lämna din e-post nedan så kontaktar vi dig inom en arbetsdag.


   Skriven av

   Filip Flink

   Självutnämnd digitalvetare som ser trender innan trenden själv ser det. Har även en förmåga att överdriva saker. Fast bara ibland.